شرکت نیروگاه های خورشیدی حرارتی و زیست توده آترین پارسیان با هدف گسترش و اشاعه فرهنگ کاهش مصرف سوخت های فسیلی و رویکرد به مصرف انرژی های تجدید پذیر ، در اقدامی نسبت به تجهیز سیستم تامین حرارت دبستان دخترانه فضیلت 1 و 2 واقع در منطقه شهر ری به سیستم پیش گرمایش خورشیدی موتورخانه مبادرت نمود. نصب این سیستم کاهش مصرف گاز طبیعی در طول سال به طور متوسط تا 80 درصد را برای مدرسه به ارمغان خواهد آورد.

8

با وجود بکارگیری سیستم پیش گرمایش خورشیدی صرفه جویی بسیار مناسبی در هزینه های جاری بعمل خواهد آمد به گونه ای که سیستم پیش گرمایش خورشیدی بیش از 80 درصد آبگرم مصرفی را تامین کرده که مطابق با مشخصات ساختمان و نیاز مصرف کننده می توان سیستم را طراحی و اجرا نمود.

مزایای سیستم پیش گرمایش خورشیدی عبارت اند از:

  • کاهش قابل ملاحظه سوخت (گاز یا گازوئیل )مصرفی
  • کاهش مصرف برق در دستگاه های گرمایشی از قبیل پکیج وتاسیسات موتورخانه
  • نگهداری آسان و با کمترین هزیه سرویس در تمام دوران مصرف .

از سیستم پیش گرمایش خورشیدی میتوان بصورت مستقیم جهت تهیه آبگرم مورد نیاز استفاده نمود. همچنین باوجود منابع ذخیره ونگهداری چند لایه، دمای آب تا 72 ساعت ثابت مانده و امکان مصرف خواهد داشت.

اتصال سیستم پیش گرمایش خورشیدی به موتورخانه موجود در ساختمان وایجاد سیستم کاملا” اتوماتیک پیش گرمایش خورشیدی بدین صورت می باشد که تا سیستم هوشمند کنترل تا زمانی که منبع ذخیره خورشیدی دارای آب گرم میباشد از روشن شدن پکیج , و یا موتورخانه جلوگیری کرده و مصرف سوخت را کنترل می نماید و از این طریق میتوان صرفه جویی بسیار مناسبی در مصرف سوخت و برق دستگاه های گرمایشی بعمل آورد.

کلکتورهای موجود جهت سیستم پیش گرمایش خورشیدی که در سیستم طراحی شده است، فین های جاذب حرارت با پوشش فوق جاذب می باشند ، دستگاه های فوق از تکنولوژی فوق العاده بالا وپیشرفته با اتلاف حرارتی بسیار کم و دارای مخازن تحت فشار بسیار مقاوم در مقابل خوردگی وسایش و زنگ زدگی و توان تولید آبگرم کاملا” تمیز وبهداشتی برخوردار می باشند.

9

10

 

 

تصاویر مدرسه سبز فضیلت

8
11
9
10
عناوین مرتبط